Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด
 
RAYONG FISH SAUCE INDUSTRY CO.,LTD.

Business Information :

Industry group :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
Business type :
  1. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
สำนักงานขาย : 236/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Address 2 :
โรงงาน : 29 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง 21000
Country :
ไทย
Tel :
02 211 5781
Fax :
02 212 4991

Other information :

Capital Investment :
20,000,001 - 50,000,000
Employee range :
101 - 300

Company Profile

 

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย คุณ บักเอี่ยม และ บุ้งชอ แซ่โซว (พ่อ-ลูก) เริ่มก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้น ณ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แหล่งผลิตน้ำปลาดีของประเทศไทย จากโรงงานน้ำปลาขนาดเล็ก จึงค่อยๆ เติบโตและก้าวสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมน้ำปลาแท้ชั้นนำของประเทศในเวลาต่อมา นับตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดประสบการณ์ ความรัก และความพิถีพิถันในการผลิตน้ำปลา ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย และระบบจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้ได้น้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบัน น้ำปลาของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด จึงสะอาด มีสีน้ำตาลอมแดง ใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่นหอม และรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้

น้ำปลาแท้ภายใต้ ตราหอยเป๋าฮื้อ, ปลาทิพ, เสม็ด ของ บริษัท อุตสาหรรมน้ำปลาระยอง จำกัด ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากสั่งสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายและสั่งผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในมาตรฐานสากลและคุณภาพชั้นยอดของน้ำปลาไทย สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ไม่เพียงในฐานะผู้ผลิตน้ำปลาดีอันขึ้นชื่อของเมืองไทยเท่านั้นและยังรวมถึงการได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการนำรสชาติอร่อยในแบบฉบับอาหารไทยให้ประจักษ์ไกลไปทั่วโลกอีกด้วย