ร้านเจ้แดง

เป็นการแจกรางวัลที่เข้าร่วมกิจกรรมในการสะสมยอกสั่งซื้อ