ร้าน ป้าจุก (กุลวดี) )

เป็นการแจกรางวัลเป็น ทองคำ ที่ร่วมกิจกรรมการสะสมยอดสั่งซื้อที่จัดขึ้นทุกปี