ร้าน แกลงของฝาก

เป็นการแจกรางวัลให้กับทางร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมสะสมยอดสั่งซื้อที่จัดให้มีขึ้นทุกปี